Geschiedenis

19. 03. 31

Historiek Judoclub Kapelle o/d Bos

Aangezien het huidige bestuur jonger is dan de club, hebben zij vanzelfsprekend de stichting van onze club niet meegemaakt. Jef De Maeyer, een bestuurslid van voor 1979, was bereid de historiek van onze club te schetsen.

Het is voor de meeste mensen een beetje moeilijk om te begrijpen wat voor sport judo eigenlijk is. In de loop van meer dan 40 jarig bestaan van onze club hebben we met enorm veel tegenslagen moeten kampen zowel op moreel als op financieel vlak, soms weinig erkenning, onbegrip en waardering.

De eerste vraag die men zich stelt, als zoon of dochter de toestemming vraagt om judo te beoefenen: "doet men zichzelf of niemand anders pijn en gaat daardoor mijn kind later een vechtjas worden?" Het antwoord hierop is kort en krachtig ONMOGELIJK !!!

Op alle gebied zijn we vooruit gegaan: op techniek, modernere middelen en jeugdbegeleiding.

Toen de huidige Belgische Judofederatie in 1949 met een paar enthousiasten begon, was dit een moeilijke start: zij moesten les gaan volgen in Parijs omdat we hier geen trainers hadden, geen accommodatie, matten bestonden niet en de naoorlogse schrikmentaliteit zat er bij de mensen nog in.

Nu zijn we in België met meer dan 40.000 leden, gesplitst in 2 taalgemeenschappen.

Onze club was één van de eerste in Vlaams Brabant, gesticht in 1961 met 9 leden, amper genoeg om een club op te starten met als voorzitter Marcel Breesch, secretaris Jef De Maeyer, schatbewaarder Frans Thielemans. De eerste trainer was in die tijd Pierre DE ROECK, één der beste. Pierre De Rouck nog steeds actief en momenteel lid van Mansio Meise. De geruchten doen de ronde dat Pierre samen met Robert Van De Walle hun examen van 8ste Dan in Tokio zouden gaan doen.

De eerste judozaal of wat er voor moest dienen was op de zolder van de familie Verbergt van 1961 tot half 1962.

Het lesgeld destijds bedroeg 100 BEF, zelfs niet genoeg om de trainer regelmatig te betalen.

In 1962 verhuisde de club naar de markt boven het huidige café "De Vriendschap" echter niet voor lang want tijdens de trainingen vielen de TL lampen van het plafond. De verhuis was altijd een hele bedoening want wat destijds tatami werd genoemd was afgedankte feuter van de buizenfabriek Eternit, 5 m lang en opgerold 50 cm diameter, zonder van het gewicht te spreken. Dit alles gebeurde in de zomer van 1963.

In 1964 hadden de vriendenkring van Oxdonk een lokaal gebouwd met zelfgemaakte asse-stenen. Als verwarming was er een mazoutketel (met brandstof als er geld was).

De kachel gaf zoveel rook af dat de leden elkaar door de rook niet zagen staan en tegen dat het warm werd en de rook weggetrokken was had iedereen dorst en was het tijd om iets gaan te drinken bij Thielemans.

Na al deze ongemakken kocht de club stromatten.

In 1965 verhuisde de club naar Ramsdonk in de Tisseltstraat bij weduwe Bruggeman, en wat een luxe dat de leden daar hadden: warmte en na de training iets om te drinken!

In 1966 terug naar onze roots in Kapelle in zaal "Diane", de huidige winkel Alandra. Het ledenaantal was gegroeid en er werden meer matten gekocht.

In 1967 had de club haar eerste zware gordel.

In 1968 verhuisde de club naar een nieuw lokaal, een oude schuur bij de familie Van Laer met uitgang in de Nieuwstraat en een toegang tot café Sportarena, omgebouwd met eigen middelen en krachten

In 1970 moest de club opnieuw verhuizen naar zaal Palmhof bij François. Door ledenaangroei was de zaal daar ook te klein en verhuisde de club naar de gemeentelijke turnzaal.

In 1974 verhuisde de club naar café Breugel bij Viktor Dons waar nu traiteur Guy gevestigd is.

Na een paar maanden werd het daar te klein en koos de club voor wat comfort en verhuisde voor de 12de maal naar sporthal Eternit, waar tot op heden, de club nog onder de kundige leiding staat van Frank Van den Broeck.

De voorzitters op een rij:

* BREESCH Marcel + 
* CLOOTS Frans + 
* BRUSSELMANS Frans + 
* Apotheker Van Goidsenhoven + 
* SCHEYVAERTS (BBL) + 
* VAN HOOF Marcel 
* THYBAERT Freddy 
* SMETS Marcel 
* VANDEN BROECK Antoon + (voorzitter sinds 1979 na dieptepunt van de club)

Verschillende grote namen waren op bezoek in de club nl.: Van de Walle Robert, Van Barneveld Harry, Berghmans Ingrid, de gebroeders Laats en nog vele andere.

Volgende leden namen deel aan internationale kampioenschappen of landencompetities:

1. Van Hoef Guido 
2. De Logi Emiel 
3. Stevens Annick

Werden zwarte gordel van de club of met een partner uit Kapelle o/d Bos.

De Maeyer Jozef 3de dan
Smets D. 1ste dan
Van Hoef Guido 4de dan
Brusselmans Frans 1ste dan
Thybaert Freddy 3de dan
Vanden Bergh Jean 1ste dan
Cattoor Johan 2de dan
Meskens 1ste dan
Lemmens W. 3de dan
De Buyser M. 2de dan
Van den broeck Frank 1ste dan
De Coninck J. 1ste dan
Van de Vreken Jef 1ste dan
De Maeyer Luc 1ste dan
De Logi Emiel 1ste dan
Janssens Leonard 2de dan
Stevens Annck 2de dan
Van Waeyenberg Eric 1ste dan
Louncke Marcel 1de dan
Bellon Fred 6de dan

In totaal een dertigtal.

Gediplomeerde lesgevers :

* De Maeyer Jef 
* Van Hoef Guido 
* Thybaert Freddy 
* De Maeyer Luc 
* Janssens Leonard 
* Bellon Fred 
* De Coninck Jean

Sinds 1979 werd ToonVanden Broeck, voorzitter van de club. Leonard Janssens werd secretaris en Omer Vanden Broeck schatbewaarder. Dit nieuwe bestuur kwam er nadat de club aan de afgrond stond. Na jaren van intensief en hard werken kwam de club er terug bovenop en groeide zij uit tot een respectabele club.

In 1990 werd Leonard Janssens opgevolgd door Sandra Vanden Broeck die de taak van secretaris op haar nam.

Door het plots overlijden van voorzitter Toon in 2001 diende een andere voorzitter verkozen te worden. Deze taak rust nu op de schouders van Frank van den Broeck.

Met fierheid kunnen wij zeggen dat :

Judoclub Kapelle o/d Bos de eerste niet-Brusselse club was die de Provinciale Kampioenschappen organiseerde voor bruine en zwarte gordels.

De club was ook de eerste om een tornooi te organiseren voor groenblauw en bruinzwart met meer dan 100 deelnemers.

Judoclub Kapelle o/d Bos lag mee aan de basis bij de oprichting in 1970 van de sportraad en tot nu toe nog steeds een vertegenwoordiger heeft in het dagelijks bestuur. Jarenlang heeft Toon Vanden Broeck deze taak op zich genomen, na zijn overlijden werd de plaats ingevuld door zijn dochter Sandra.

De Maeyer Jef was lid van de oude federatie in 1954 tot 1957 en was de eerste zwarte gordel in 1967. Hijzelf heeft onze vroegere trainer Frank Van den Broeck opgeleid. Dirk Vandevoort, Carl Roels en Caro Verheirstraeten hebben ondertussen de taak van trainer overgenomen.

Onze ex-trainer Frank was indertijd het paradepaardje van de club. Hij is op alle grote tornooien in de prijzen gevallen en won ook de prijs voor de beste uitvoering en techniek.